O mne a o projekte pravnegramotne.sk

Dobrý deň milí priatelia,

volám sa Juraj Žemba a som mladý právnik aktuálne pôsobiaci v štátnej správe, ktorý má chuť priblížiť všetkým bez rozdielu právo v populárno náučnej forme. Taktiež chcem zbúrať viaceré mýty kolujúce o práve, ktoré z neho robia niečo nezáživné, vyvolávajúce strach, či ako to často počujem „bifľovanie sa paragrafov“. Práve prostredníctvom portálu pravnegramotne.sk by som vám, milí priatelia rád priblížil  právo bez zbytočných poučiek, či citovania paragrafov. Jednoducho právo, ktoré využijete v každodennom živote. Som presvedčený o tom, že práve toto je jedna z  ciest pozdvihnutia právneho povedomia v spoločnosti, aby ste sa nenechali len tak ľahko oklamať, vyvarovali sa nepremysleného konania a v konečnom dôsledku nepriaznivých následkov, ktoré by nedostatok základného právneho povedomia mohol napáchať.

Skúsenosti, ktoré Vám hodlám odovzdávať naberám z každodennej praxe predtým advokáta, v súčasnosti právnika Centra právnej pomoci zaoberajúceho sa  deň čo deň reálnymi životnými problémami svojich klientov pochádzajúcich prakticky zo všetkých spoločenských skupín, ako aj z niekoľkoročného, v mojom prípade, nikdy nekončiaceho štúdia práva. Okrem výkonu právnej praxe som totiž v súčasnosti aj študentom štvrtého ročníka externého doktorandského štúdia na Katedre obchodného, hospodárskeho a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vyjsť na svetlo sveta s podobným projektom som sa rozhodol z toho dôvodu, že počas mojej už takmer osemročnej praxedennodenne vidím škodlivé následky, ktoré si mnohí spôsobujú tým, že nemajú ani len najzákladnejší vedomostný základ oblasti práva. Pritom som presvedčený, že keby ľudia tieto vedomosti mali, vedeli by veľmi jednoducho predísť mnohým problémom spôsobeným práve nedostatkom najzákladnejších právnych vedomostí , skončilo by zneužívanie tejto nevedomosti zo strany  „silnejších“ a vedeli by sme tak predchádzať i viacerým ďalším negatívnym javom.

Čiže, čo bolo mojou najväčšou motiváciou na založenie pravnegramotne.sk ?… Práve preto, že sa už nedokážem len tak nečinne pozerať a chcem svojou troškou prispieť k dobru spoločnosti prostredníctvom zvýšenia jej všeobecnej vzdelanosti. Mojim kľúčovým pojmom teda bude právna gramotnosť  spoločnosti. Som totiž presvedčený, že všestranne vzdelaná spoločnosť = najlepšia spoločnosť.