Tieto informácie vám vedia veľa napovedať o tom, komu požičiavate svoje peniaze. Čítajte ešte predtým, ako o ne prídete. Časť II.

od autora: | 7. decembra 2017

V prvej časti tejto minisérie o požičiavaní peňazí sme si povedali o preventívnych krokoch, ktoré vás môžu s vysokou pravdepodobnosťou zachrániť pred stratou peňazí. V druhej časti si povieme niečo o tom, ako sa chrániť, keď už dôjde k zmluve o pôžičke.

Ak by teda adept uchádzajúci sa o požičanie vašich peňazí prešiel prvým kolom a neexistovala by výraznejšia pochybnosť o jeho schopnosti splácať, určite urobte niektorý z týchto, prípadne aj všetky nasledujúce kroky:

1./ V každom prípade odporúčam uzavrieť si písomnú zmluvu o pôžičke. Viac o zmluve o pôžičke v samostatnom článku. 🙂 

2./ Ak sa bavíme o napr. stredne veľkej sume peňazí, určite odporúčam zobrať si od dlžníka napr. hnuteľnú vec do zálohu za účelom zabezpečenia zaplatenia mojej pohľadávky a toto záložné právo v prípade hnuteľných vecí si zaregistrovať do notárskeho centrálneho registra záverečných práv. Predtým si však určite overte, či založená vec nie je zaťažená napr. exekúciou a pod.

3./ Pri požičiavaní vyšších súm peňazí, ktoré sa pohybujú neraz v desiatkach tisíc € by som rozhodne zvážil (v prípade, že dlžník vlastní nejakú nehnuteľnosť, ktorá je „čistá“, t.j. bez exekúcií a iných tiarch) zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti dlžníka a dal si ju zapísať do katastra nehnuteľností.

Priatelia, všetky hore uvedené kroky slúžia jednak na zvýšenie Vašej ochrany, jednak na zvýšenie motivácie dlžníka splatiť vám svoj záväzok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *