POZOR!!! Túto ŽIVOTNE DÔLEŽITÚ okolnosť by ste mali zvážiť, kým podáte trestné oznámenie!!!

od autora: | 11. apríla 2018

V dnešných časoch internetových „odborníkov“ a pokútnikov sa spolu s kolegami advokátmi stretávame s jedným veľmi nebezpečným fenoménom. Ľudia často podajú trestné oznámenie, akoby na „postrašenie“, pretože disponujú veľmi mylnou informáciu, že trestné oznámenie je možné stiahnuť. To sa však kruto mýlia a podobný omyl môže mať ešte krutejšie následky pre všetkých zainteresovaných…

!!!TRESTNÉ OZNÁMENIE NIE JE MOŽNÉ „STIAHNUŤ“!!!

Milí priatelia, prosím, nezabudnite na vyššie uvedené. Ak raz podáte trestné oznámenie, orgán činný v trestnom konaní sa ním musí zaoberať a vec náležite vyšetriť. Nemožno ho vziať späť ako žalobu v civilnom konaní Neriešte prosím takto nevhodne bežné partnerské, či medziľudské problémy. Berte trestné oznámenia ako naozaj krajnú možnosť, ktoré podáte, keď to jednoducho už inak nejde. Hoci trestné oznámenie nie je možné vziať späť, zákon pozná prípady, kedy je možné v prípade poškodeného odvolať súhlas s trestným stíhaním.

KEDY JE MOŽNÉ ODVOLAŤ SÚHLAS S TRESTNÝM STÍHANÍM?

Zákonodarca pamätal na určité prípady, kedy je možné začať a vykonávať trestné stíhanie len so súhlasom poškodeného, ktorý býva veľa krát tou istou osobou ako oznamovateľ, t.j. osoba podávajúca trestnej oznámenie. Kedy a za  akých okolností teda možno odvolať súhlas s trestným stíhaním (ak to preložíme do ľudskej reči – stiahnuť trestné oznámenie)? Musí dôjsť k splneniu týchto podmienok:

 1./ súhlas s trestným stíhaním môže odvolať len poškodený

 2./ môže to však urobiť len voči páchateľovi, ktorý je jeho blízkou osobou (napr. dieťa, rodič, manžel, druh, osvojenec, osvojiteľ a pod.), a to len z dôvodu, pre ktorý by inak mohol voči tejto osobe odoprieť svedeckú výpoveď v prípade, že by spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.

3./ odvolať súhlas poškodeného s trestným stíhaním je možné len pri niektorých presne vymenovaných trestných činoch, pričom na tento účel odporúčam pozrieť § 211 Trestného poriadku, ktorého znenie, resp. znenie jeho ods. 1 pre istotu pripájam:

Súhlas poškodeného

§ 211
(1)
Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360aohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákonaproti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.

Súhlas však nemožno odvolať, ak by týmto trestným činom  bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.

NA ZÁVER PONAUČENIE:

Ak by ste sa predsa rozhodli ako poškodený svoju výpoveď zmeniť a pri danom trestnom čine nie je možné odvolať súhlas s trestným stíhaním, pravdepodobne Vás neminie trestné stíhanie za krivú výpoveď.

Pri podaní trestného oznámenia desaťnásobne platí: „Dva krát meraj a raz strihaj.“

Názor na “POZOR!!! Túto ŽIVOTNE DÔLEŽITÚ okolnosť by ste mali zvážiť, kým podáte trestné oznámenie!!!

  1. Vlasta Miškovičova

    Dobrý den.. Já som podala testen oznámenie za ubliženie na cti.. kde mi z rodiny vynadal do kurvy do špiny atd . Zašlo to az na okres , na obcanskom pravnom poslali, mi papier ktorý som nepochopila čo to vlastne znanemá , voalali ma na aby som este aj tam obajasnila , čo com podavala tresten oznámenie..Nesla som pretoze papier mi prisiel tak tyzden pred tym ako som odcestovala, a kedže som sa nedostavila….Tak mi to jednoducho zrušili. ked som dosla domov tak som pisala prečo to tak dlho trva že stale cakam na rozodnutie…Az potom ako som šla osobne naobcanskom pravnom do RIm Soboty , mi oznámili.že už je pozde atd ..Tak sa pitam ako je toto možne, ako vie 2 roky moze byt vec odlozena..A mne to zrusili pre nič. nepochopenie..Dakujem za odpoved.Pozdravom

    Miškovičova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *