Ohrozuje vás doma násilník? Spravte toto a viete si výrazne pomôcť.

od autora: | 19. septembra 2017

Bohužiaľ, stáva sa to v poslednej dobe čoraz viac. V stále väčšom počte domácností dochádza k domácemu násiliu páchanému na deťoch, ženách, ale niekedy aj na mužoch. Ak si neviete s domácim násilím a jeho páchateľmi poradiť, táto praktická rada vám môže veľmi pomôcť.

Špeciálne oprávnenie polície

Pre prípad, že existuje reálne a vážne ohrozenie, hlavne však BEZPROSTREDNÉ ohrozenie zdravia, života, ale aj majetku poškodených, zákon o policajnom zbore dáva policajtovi právo vykázať násilníka zo spoločného obydlia. Špecifikom je, že policajt tak môže urobiť v podstate na mieste samom – na mieste zásahu a bez toho, aby o vykázaní vydával rozhodnutie („bez papiera“). Takýmto spôsobom môže policajt vykázať násilníka zo spoločnej domácnosti až na 10 dní od nariadenia vykázania. Musí však násilníkovi vydať potvrdenie o vykázaní. Počas vykázania sa zároveň násilník nesmie priblížiť k poškdenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.

Čo ak násilník nerešpektuje vykázanie?

Po privolaní hliadky polície určite odporúčam ihneď podať trestné oznámenie a prípadne si najať splnomocnenca poškodeného/poškodenej (advokát, organizácie tretieho sektora a pod.), ktorý potom bude v prípadnom trestnom konaní brániť vaše práva. Nie je totiž vylúčené, že pri domácom násilí dôjde k spáchaniu viacerých závažných trestných činov, napr. týrania blízkej a zverenej osoby, nebezpečného vyhrážania, ublíženia na zdraví a pod. Ak by násilník vykázanie nerešpektoval, zastávam názor, že nie je z jeho stany prípadne vylúčené ani spáchanie prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. 

Dobrá rada na záver

Aký je vlastne prvý krok, keď ste ohrození domácim násilím? Jednoznačne ihneď volať políciu a riešiť problémy hneď ako vzniknú, nenechať situáciu vyeskalovať. Ako som vám aj, milí priatelia, vravel už v jednom z článkov, aj predvolanie násilníka na výsluch na policajnej stanici, hoci bez trestného stíhania je vám schopné poskytnúť určitú psychologickú výhodu, ktorá mu zoberie „vietor z plachiet“.

Ako vás však od začiatku vzdelávam, nemáme všetci len práva, ale nás zaväzujú i určité povinnosti. Preto prosím, nevyužívajte políciu na riešenie bežných partnerských hádok a iných problémov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *