Neviete si dať rady s neplatičom výživného? Spravte niektorú z týchto 3 vecí, alebo kľudne aj všetky naraz.

od autora: | 7. novembra 2017

Stretávame sa s tým takmer denne. Takmer každý z nás pozná rodiča, ktorý na svoje dieťa neplatí výživné, hoci je tak povinný robiť zo zákona a veľa krát i na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Bez ohľadu na to, z akého dôvodu daný „parent of the year“ výživné neplatí, poďme sa pozrieť, ako môžeme dať podobne „zodpovedného“ rodiča na poriadok.

Nerád by som sa v tomto článku venoval častokrát zdĺhavému procesu, počas ktorého sa výživné dostane cez súdne konanie až do výroku rozsudku súdu. Predstavme si situáciu, pri ktorej už výživné právoplatným a vykonateľným rozsudkom súdu určené máme a povinný rodič má povinnosť podľa daného rozsudku výživné na maloleté či plnoleté dieťa platiť.

Ak sa teda jedná o rodiča, ktorý v danom prípade z rôznych subjektívnych dôvodov výživné neplatí, odporúčam niektorý z nasledovných postupov:

Exekučná cesta

– podanie návrhu na vykonanie exekúcie, pričom v takomto prípade je exekučné konanie oslobodené, podobne ako súdne konanie, od súdneho poplatku;  treba však rešpektovať poslednú zmenu exekučného poriadku a nájsť osobu, ktorá vám bude schopná podať návrh na vykonanie exekúcie elektronicky, prípadne osobne tento návrh môžete podať na ktoromkoľvek exekútorskom úrade za poplatok cca. 20,- € (tento sa dá však uplatniť v návrhu na vykonanie exekúcie ako trovy, t.j. dá sa vymáhať spolu s dlžným výživným a ďalšími trovami exekučného konania).

Upozornenie: veľmi motivačne často krát na neplatičov pôsobí, že zákon umožňuje, aby exekútor v súčinnosti s políciou pristúpil k zadržaniu vodičského preukazu konkrétneho neplatiča. Verte mi, že zobratie „vodičáku“ vie za istých okolností spraviť zázraky. 🙂

Trestnoprávna cesta

2./ podanie trestného oznámenia pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy – opäť bezplatné, je možné sa obrátiť na ktorúkoľvek policajnú stanicu, prokuratúru alebo súd v SR, a to osobne alebo písomne. Je však potrebné, aby  rodič . neplatič nezaplatil výživné najmenej počas ktorýchkoľvek TROCH mesiacov v priebehu DVOCH rokov. Napr. ak by za nezaplatil výživné za marec a máj 2016 + január 2017, už je možné v tejto situácii možné hovoriť o spáchaní trestného činu rodičom – neplatičom. (určite si však pýtajte kópiu vašej zápisnice o podaní trestného oznámenia, prípadne ho cestou pošty pošlite doporučene a podací lístok; zároveň všetky tieto listiny starostlivo uschovajte).

Ideálne je, keď ten, kto sa domáha zaplatenia výživného  súčasne podať návrh na vykonanie exekúcie i trestné oznámenie. Motivačno preventívny efekt na rodiča – neplatiča sa tým ešte znásobí. 😉

Náhradné výživné

Ak by neplatič nebol schopný objektívne platiť výživné, t.j. bez (v niektorých prípadoch s ?), existuje možnosť požiadať o náhradné výživné, o ktorom sa viac dozviete tu:

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/nahradne-vyzivne.html?page_id=227

POZOR! Podanie návrhu na vykonanie exekúcie je však nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo možné vôbec požiadať o náhradné výživné.

Dôležité upozornenie na záver

Isto sa pýtate, kto sa môže vyššie uvedenými spôsobmi domáhať nezaplateného výživného. Nuž v každom jednotlivom prípade to je prevažne rodič dieťaťa – ak je dieťa maloleté, prípadne samo plnoleté dieťa, ktorému rodič neplatič neplatí výživné.

POZOR však pri trestnom oznámení – toto je oprávnená podať v zásade každý, ale ak sa rozhodnete niekoho krivo obviniť, musíte byť pripravený niesť za to aj trestnoprávne následky v prípade, kedy sa vaše obvinenia ukážu ako nepravdivé. Som si istý, že nepotrebujete byť stíhaní za trestný čin krivého obvinenia…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *