Dôkaz, že lacnejšie nie je vždy lepšie alebo prečo zájsť za odborníkom časť II.

od autora: | 12. októbra 2017

Žijeme už raz v takej krajine, kde sa snažíme si veci zľahčovať, hľadáme rôzne skratky, snažíme sa ušetriť…niekde však nie je šetrenie, resp. hľadanie skratiek na mieste.

Nedávno mi dal prezieravý kamarát posúdiť návrh zmluvy a príslušných dokumentov, na základe ktorej odkupoval obchodný podiel v s.r.o. od inej osoby. Samozrejme, zmluvu robil na slovo vzatý „ľudový odborník“ disponujúci určitým vzdelaním, určite nie však právnickým  a už vôbec nie potrebnými skúsenosťami – rozumejte pokútnik. Už pri prvej letmej analýze zmluvy mi udreli do očí dve veľmi závažné chyby, ktoré zmluvu i ďalšie dokumenty robili nejednoznačnými a nezrozumiteľnými, t.j. práve tieto chyby by mohli reálne ohroziť hladké zapísanie zmien v s.r.o. do obchodného registra. Pri detailnom preštudovaní som objavil ďalšie nepresnosti a nesprávnosti. Pre niekoho detaily, išlo však o dosť podstatné veci a ak existuje nejaká kľúčová veličina hlavne v právnej praxi, sú to detaily.

Čo sa mohlo stať, ak by chyby neboli odstránené?

Prinajlepšom by došlo k strate času kamaráta, ktorý by mohol svoj čas venovať iným prospešným aktivitám. Registrový súd totiž v prípade neúplného návrhu na zápis zmien spravidla pristúpi k zamietnutiu návrhu na vykonanie zmien v obchodnom registri, v dôsledku čoho sa celý proces natiahne o ďalších niekoľko dní, keďže v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí návrhu zmien do obchodného registra je potrebné podať námietky proti tomuto zamietnutiu a v rámci nich samozrejme vykonať nápravu. Ak by ani v rámci námietok nedošlo k náprave a opravený návrh by registrový súd  opätovne zamietol, registrové konanie sa zastaví a súdny poplatok prepadá.

Ak by ste teda chceli podať nový návrh, musíte znovu prepracovať všetky dokumenty a opätovne zaplatiť súdny poplatok, ktorý predstavuje sumu 66,- € pri osobnom podaní a 33,- € pri podaní elektronickom.

V prípade, že návrh na zápis zmien v obchodnom registri nemá nijaké vady, vykoná registrový súd zápis do dvoch pracovných dní.

Aké z tejto situácie teda plynie ponaučenie?

Tým, ktorí tvrdia, že hlavné je, aby niečo bolo lacnejšie…nuž nemusíte mať ani zďaleka pravdu. Že odborník – advokát alebo notár je drahší? Možno… Na rozdiel od pokútnika vám však s oveľa vyššou pravdepodobnosťou zaručí poskytnutie poctivej právnej služby a odbremení vás od mnohých problémov.

Navyše, kľúčovým rozdielom, ktorý som už viac krát spomínal je skutočnosť, že advokát i notár za svoju prácu reálne zodpovedá a je postihnuteľný trestnoprávne, zodpovedá disciplinárne svojej profesijnej komore, avšak zodpovedá aj za prípadnú škodu, ktorú by vám nesprávnym poskytnutím právnej služby poskytol (na tento účel musí mať uzatvorené špeciálne poistenie). Pokútnická práca je fajn, kým je „slnečno“, skúste sa však domôcť svojho nároku, keď sa „zamračí“… Zrazu sa z pokútnikov stávajú neviditeľní kúzelníci.

Preto priatelia, nešetrite prosím vás tam, kde sa to nehodí, prevencia je vkuse lacnejšia ako naprávanie problémov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *